МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Информация о документе:

Дата добавления: 26/11/2015 в 23:34
Количество просмотров: 49
Добавил(а): Снежана Радченко
Название файла: m_n_sterstvo_osv_ti_nauki_ukra_ni_mar_upolskiy_der.doc
Размер файла: 66 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИТЕСТИ

з історії педагогіки

для студентів І курсу

напряму підготовки«Дошкільна освіта»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Маріуполь – 2014


І частина курсу «Історія педагогіки України»

 1. Допишіть характерні ознаки населення України найдавнішої пори – епохи палеоліту:

 • землі України з найдавніших часів заселялись первісними людьми;


 • населення України в епоху палеоліту пройшло всі історичні періоди розвитку, що і людність інших контингентів;


 • поява первісних засобів праці, . . .


 • в епоху палеоліту розвивались родові мови;


 • вірування . . .


 • населення на землях України використовувало народні методи виховання . . . 1. Назвіть головні умови створення школи у трипільців:

 1. Назвіть етапи раннього виховання дітей у слов’ян:

 1. Дати визначення терміну “виховання”. Виховання – це . . .
 1. Назвіть відмінності між кирилицею і глаголицею:

 1. Назвіть книги (підручники) за якими вчили читати в школах Київської Русі (ІХ – ХІ ст.):

 1. Назвіть типи шкіл Київської Русі:


 1. Охарактеризувати сутність вислову “сім вільних мистецтв”, назвіть їх:

 1. Дайте визначення “кормильства”. Кормильство – це . . . 1. Визначить українського першодрукаря, церковнослов’янської Біблії, обсяг якої 1252 сторінки:

 1. Іван Федоров;

 2. Петро Мстиславець;

 3. Феофан Прокопович.

 1. Виберіть вірне визначення терміну “братства”. Братство – це . . .

 1. наукові товариства;

 2. українські релігійно-національні організації;

 3. тип початкової школи.

 1. Назвіть рік створення Києво-Могилянської академії:

 1. 1596

 2. 1632

 3. 1615

 1. Першим ректором Києво-Могилянської колегії був:

 1. Іов Борецький;

 2. Кирило Ставровецький;

 3. Арсентій Єласонський;

 4. Петро Могила.

 1. Назвіть підручники означених авторів:

 1. С. Зизаній –

 2. М. Смотрицький –

 3. П. Беринда –

 1. Кого з українських педагогів називають філософом – мандрівником:

 1. Т. Шевченко;

 2. М. Пирогов;

 3. Г. Сковорода;

 4. П. Беринда.

 1. Коротко сформулювати основні позиції педагогічних поглядів Г.С. Сковороди:

 1. Назвіть рік видання “Буквара південноруського” Т.Г. Шевченка:

 1. 1861;

 2. 1854;

 3. 1860.

 1. Назвіть головні підручники К.Д. Ушинського:

 1. Назвіть головні напрямки діяльності Кирило-Мефодіївського товариства:


 1. Назвіть основні типи дошкільних закладів, які відкривались в Україні у кінці ХІХ на початку ХХ ст.:

 1. Який відділ в уряді УНР очолювала С.Ф. Русова (період з 1914 по 1917 р.р.).

 1. Назвіть принципи побудови національного дитячого садка С.Ф. Русової: