Орієнтовні питання на залік

Информация о документе:

Дата добавления: 01/06/2015 в 21:22
Количество просмотров: 19
Добавил(а): Аноним
Название файла: or_ntovn_pitannya_na_zal_k.doc
Размер файла: 54 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Орієнтовні питання на залік


Орієнтовні питання на залік


 1. Макроекономічна теорія як розділ економічної науки. Предмет макроекономіки. Рівні економічної системи.

 2. Функції і методи макроекономіки.

 3. Суб’єкти макроекономіки та їх взаємозв’язок.

 4. Становлення та розвиток макроекономіки. Сучасні макроекономічні теорії.

 5. Система національних рахунків (СНР) та основні макроекономічні показники.

 6. Валовий внутрішній продукт (ВВП): визначення і методи розрахунку.

 7. Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП та індекс споживчих цін.

 8. Сукупний попит: суть, графічна інтерпретація та фактори, що його визначають.

 9. Сукупна пропозиція у короткостроковому та довгостроковому періодах. Чинники, які впливають на сукупну пропозицію. Крива AS.

 10. Макроекономічна рівновага у моделі ADAS.

 11. Споживання, заощадження та інвестиції: кейнсіанський аналіз.

 12. Мультиплікатор Кейнса і парадокс ощадливості.

 13. Загальна рівновага на національному ринку.

 14. Фіскальна політика держави: сутність, види та інструменти.

 15. Бюджет держави і проблема його балансування.

 16. Дефіцит бюджету і державний борг.

 17. Монетарна політика: зміст і види. Центральний банк та його функції.

 18. Інструменти монетарної політики та їх особливості.

 19. НБУ і монетарна політика в Україні.

 20. Природа циклічних поливань в економіці. Теорії циклічних коливань.

 21. Антициклічне регулювання економіки.

 22. Сутність, джерела та характерні риси економічного зростання.

 23. Державна політика стимулювання економічного зростання.

 24. Інфляція: сутність, види, соціально-економічні причини і наслідки.

 25. Антиінфляційна політика держави.

 26. Інфляційні процеси в економіці України.

 27. Види та наслідки безробіття. Фактичний та природний рівень безробіття.

 28. Політика зайнятості: особливості та інструменти.

 29. Зовнішньоекономічна політика та її інструменти.

 30. Валютний курс: поняття, види і фактори, що на нього впливають.