Орієнтовні питання на екзамен

Информация о документе:

Дата добавления: 25/04/2015 в 12:19
Количество просмотров: 25
Добавил(а): Аноним
Название файла: or_ntovn_pitannya_na_ekzamen.doc
Размер файла: 52 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Орієнтовні питання на екзамен


Орієнтовні питання на екзамен


 1. Суть фінансів підприємств.

 2. Функції та роль фінансів підприємств.

 3. Грошові фонди і фінансові ресурси.

 4. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.

 5. Основи організації фінансів підприємств.

 6. Принципи організації фінансів підприємств.

 7. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи.

 8. Завдання і функції управління фінансами підприємств.

 9. Суть і значення грошових розрахунків підприємств.

 10. Види та порядок відкриття банківських рахунків підприємств.

 11. Види грошових розрахунків: готівкові та безготівкові.

 12. Принципи безготівкових розрахунків.

 13. Розрахунки платіжними дорученнями.

 14. Розрахунки платіжними вимогами­дорученнями.

 15. Розрахунки чеками.

 16. Розрахунки акредитивами.

 17. Вексельна форма розрахунків.

 18. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

 19. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) як основне джерело грошових надходжень. Планування виручки.

 20. Грошові надходження від операційної діяльності.

 21. Грошові надходження від інвестиційної діяльності.

 22. Грошові надходження від фінансової діяльності

 23. Види цін на продукцію підприємств. Структура ціни.

 24. Витрати на виробництво та реалізацію продукції і їх планування.

 25. Економічний зміст прибутку, його значення в організації господарської діяльності підприємств.

 26. Чистий прибуток, його розподіл і використання.

 27. Оподаткування підприємств.

 28. Оподаткування сільськогосподарських підприємств і суб’єктів малого підприємництва.

 29. Місцеві податки і збори.

 30. Сутність, склад і структура оборотних коштів.

 31. Способи визначення потреби в оборотних коштах.

 32. Джерела формування оборотних коштів.

 33. Сутність та необхідність кредитування підприємств.

 34. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.

 35. Банківський кредит, умови і порядок його отримання.

 36. Порядок видачі і погашення кредиту.

 37. Небанківське кредитування підприємств.

 38. Значення та цілі оцінки фінансового стану підприємства.

 39. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств.

 40. Показники фінансового стану підприємства.

 41. Зміст, цілі та завдання фінансового планування.

 42. Методи фінансового планування.

 43. Зміст і структура фінансового плану.

 44. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємства.

 45. Сутність фінансової санації підприємств.

 46. Прийняття рішення про фінансове оздоровлення підприємств.

 47. Порядок проведення фінансової санації.

 48. Планування та фінансування санації.

 49. Оцінка майнового стану підприємств.

 50. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.