МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Информация о документе:

Дата добавления: 15/10/2015 в 02:15
Количество просмотров: 40
Добавил(а): Вася Плеша
Название файла: m_n_sterstvo_osv_ti_nauki_ukra_ni_mukach_vskiy_der.docx
Размер файла: 40 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

НА ТЕМУ : ВИДИ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВСтудента 1-го курсу ОА-11 групи

Напряму підготовки Менеджмент і підприємництво

Спеціальності “Облік і аудит

Плеша Василь Васильович

Керівник професор , к.ф.н , доцент Фенцик О.М

ЗМІСТ 1. Розписка

 2. Доручення

 3. Довідка

 4. Звіт

 5. Оголошення

 6. Запрошення

 7. Протокол; витяг з протоколу

 8. Службові листи

 9. Доповідна записка

10.Пояснювальна записка1.Розписка


Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, документів тощо від установи чи приватної особи.  Відноситься до офіційно-особистих документів.

Розписки повинні містити такі реквізити:

1. Назва документа.  

2. Текст.   

3. Дата.   

4. Підпис.  

5. Засвідчення підпису (за необхідності).

Текст приватної розписки має містити такі відомості:

-  Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, хто дає розписку й підтверджує отримання (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує особу отримувача, та його вихідні дані).

-  Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, кому дається розписка (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує його особу, та його вихідні дані).

-  Чому конкретно дано розписку (вказуються точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість – словами і цифрами);

-  Засвідчення підпису особи, яка дає розписку, за необхідності засвідчується посадовою особою установи, де вона працює, за місцем проживання чи нотаріальною конторою.

-  У тексті службової розписки вказуються посади осіб, повні назви установ, які вони представляють, на підставі якого розпорядчого документа передано й отримано матеріальні чи грошові цінності.

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа – представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Складають розписку в довільній формі на чистому аркуші паперу, здебільшого від руки або машинописним способом.

У розписці забороняється робити будь-які виправлення чи стирання. Всі вільні місця під текстом та підписом підкреслюють. Складають розписку в одному примірнику і зберігають нарівні з грошовими та цінними документами.

Іноді в розписці зазначають свідків, тобто осіб, у присутності яких її було написано. В такому разі ці особи засвідчують документ своїми підписами.

РозпискаЯ, Плеша Василь Васильович, зареєстрований  та мешкаю за адресою: 11302, м. Київ, вул. Козацька, 45, кв. 55. Паспорт : серія ВР 246457, виданий 13 лютого 2000 року, Київським МВ УМВС України в Київській області, даю цю розписку громадянці Остапко Лідії Михайлівні, яка зареєстрована за адресою м. Вінниця, вул. Поніжська, 47, кв. 244, а фактично проживає за адресою м. Київ, вул. Кіото, 24, кв. 34. Паспорт: МА 234562, виданий Вінницьким МВ УМВС України в Вінницькій області , 02 січня 1998 року. Я позичив у неї гроші в розмірі 5 тисяч гривень (п’ять тисяч гривень), які вона передала мені за місцем свого фактичного проживання в присутності свідків: громадянина Комарницького А.Б. (тут так само вказуєте його адресу та паспортні дані) та громадянки Берзіної Д.В.  (адреса і знову ж, паспортні дані).

Вказану позику я зобов’язуюся повернути  Остапко Лідії Михайлівні до 20 лютого 2013 року.

Берзіна Д.В. Підпис

Остапко Л.М. Підпис

07. лютого 2013 року  _________________ Плеша В.В.2.ДорученняДоручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені зафіксовані в дорученні дії.

Доручення можуть бути особистими (приватними) і офіційними (службовими). Приватні доручення можуть бути написаними від руки. Для офіційних доручень виготовляються, як правило, відповідні бланки. Бланки доручень можуть мати захист від фальсифікації (водяні знаки тощо), такі бланки підлягають суворій звітності.

Доручення обов’язково мають бути засвідченими нотаріально або ж підписом посадової особи та печаткою установи. Доручення, що не виходять за межі установи (найчастіше це особисті доручення, пов’язані з одержанням заробітної плати, стипендії тощо), можуть засвідчуватися підписом  керівника структурного підрозділу та печаткою цього підрозділу.

Залежно від обсягу та змісту повноважень доручення можуть бути:

- разові — це, як правило, одноразове отримання грошових чи матеріальних цінностей;

спеціальні — передається право здійснювати в межах певного часу однотипні дії (певні господарські чи банківські операції, представництво в судових органах тощо);

генеральні — на виконання розширених повноважень (управління й володіння рухомим і нерухомим майном, банківські операції, представницькі функції в судових органах тощо).

Доручення складається з таких реквізитів:

1.Назва документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис довірителя.

5. Засвідчення підпису довірителя (дата засвідчення, посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка засвідчила доручення, печатка). Засвідчення здійснюється за місцем роботи чи проживання довірителя або в нотаріальній конторі.

ДорученняЯ, Плеша Василь Васильович, слюсар-інструментальник цеху № 6, дійсно доручаю Шевчукові Юрію Дмитровичу отримати в касі Харківського заводу транспортного обладнання належну мені заробітну плату за березень 2009 р. за його паспортом, серії МК № 634535, виданим Червонозаводським РУ МУ МВС України в м.Харкові 23 червня 1998 р.

04.03.2009                                                 (підпис)                            В.В.Плеша

Підпис Плеши В.В. засвідчую.

Начальник відділу кадрів (підпис)                                                  Л.Д.Панова

(печатка)

06.03.2009 р.

3.ДовідкаДовідка — це документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів і подій, пов’язаних з діяльністю окремих осіб, обставинами діяльності установ, організацій.

Довідки діляться на дві групи:

- особисті - підтверджують біографічні чи юридичні факти конкретної особи;

- службові - містять інформацію про факти й події службового характеру.

Довідки також можуть бути:

- зовнішніми – укладаються для подання в інші установи; підписуються, крім укладача, також керівником установи, засвідчуються печаткою;

- внутрішніми – укладаються для подання керівництву установи або на розгляд колегіальних органів; підписуються лише виконавцем і не засвідчуються печаткою.

Найчисленнішими (особливо серед особистих) є довідки, що засвідчують якийсь юридичний факт (підтвердження факту роботи чи навчання, дані про займану посаду, розмір заробітної плати, місце проживання, тощо). Однотипні довідки часто виготовляються на трафаретних бланках.

Реквізити довідки:

1. Адресат (назва міністерства, відомства, установи).

2. Назва документа.

3. Дата.

4. Місце укладання документа.

5. Заголовок до тексту.

6. Текст.

7.Посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка підписала довідку.

8. Печатка.

Назва органу (установи)

252035, м. Київ-35, пл. Солом'янська, 1,

тел. 271-90-01, факс 234-22-22

22.10.2006 №595

Довідка

Видана майору міліції Плеші Василю Васильовичу про те, що він дійсно працює в _____________________ на посаді доцента кафедри криміналістики.

Довідка видана для подання до держадміністрації Шевченківського району м. Києва.

 

Начальник відділу по роботі з персоналом

полковник міліції               (підпис)              О.О.Савенко

4.ЗвітЗвіт— це письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу.

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти пишуться на спеціальних бланках, виготовлених друкарським способом; текстові — на звичайному папері за встановленим зразком.

Реквізити:

1. Штамп установи.

2. Назва виду документа.

3. Заголовок (указується установа, напрямок діяльності, звітний період).

4. Текст, який має такі частини:

— вступ (указуються завдання, які було поставлено перед установою за звітний період);

— основна частина (опис та аналіз виконаної роботи);

— висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє).

5. Підпис керівника установи або особи, відповідальної за складання звіту.

6. Дата складання.

7. Печатка.

Великий за обсягом звіт поділяється на частини, кожна з яких має свій заголовок.

У звітах, які не виходять за межі структурного підрозділу, печатка, штамп установи не ставляться.

ЗвітПро педагогічну практику з 15.09.2007 року по 15.10.2007 року студента філологічного факультету В.В. Плеши.

Педагогічну практику проходив у 26-й школі м. Мукачева. У школі було створено всі умови для проходження практики.

Усі вчителі української мови та літератури мають великий стаж роботи і високу фахову, методичну підготовку. Шкільні кабінети добре забезпечені наочними посібниками та методичною літературою.

За час практики провів 10 контрольних уроків з мови та літератури. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом.

Практика в школі допомогла здобути практичні уміння і навички: проводити уроки різних типів, перевіряти різні види письмових робіт, планувати роботу з розвитку мовлення, виготовляти дидактичний матеріал, для уроків, організовувати поза-класну роботу, проводити виховні години.

При проведенні уроків особливих труднощів не було, тільки виникали питання при аналізі контрольних робіт чи диктанту.

Педагогічна практика поглибила і закріпила знання, здобуті в університеті з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, виробила вміння проводити різні типи уроків, застосовувати різні методи й форми роботи, дала змогу відповідно до знань з педагогіки, психології й фізіології проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку, випробувати себе в якості класного керівника.

15.09.2007 р. (підпис)5.ОголошенняОголошення— документ, що містить інформацію про будь-який масовий захід.

Основні реквізити оголошення такі:

1. Заголовок (Оголошення).

2. Дата.

3. Час та місце проведення заходу, його назва.

4. Короткий виклад змісту заходу.

5. Адреса та телефон організації, що проводить захід. Додатково можуть вказуватися способи приїзду.

6. Умови відвідування заходу (Вхід вільний/Вхід за запрошеннями) тощо.

Особливістю оголошень є стислість формулювань і компактність. Оголошення має привернути увагу тих, до кого воно звернене, тому значна увага приділяється його оформленню — використанню різних шрифтів, кольорів, малюнків.

Розрізняють організаційні та рекламні оголошення.

Організаційні оголошення містять інформацію про масовий захід. Як правило, вони відрізняються нейтральністю викладу інформації.

Рекламні оголошення пропонують певні послуги. В них часто використовується оцінна лексика, окличні речення тощо.

ОголошенняДержавний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, Український державний центр соціальних служб для молоді, Фонд соціальної роботи, Ліга соціальних працівників України 15-17 листопада 2007 р. проводять Всеукраїнський ярмарок соціальних проектів, послуг і технологій.

У програмі ярмарку:

— презентація соціальних проектів, послуг та технологій, які реалізуються центрами соціальних служб для молоді і громадськими організаціями;

— робота Всеукраїнської школи волонтерів;

— презентація діяльності молодіжних театрів вуличного дійства;

— концертна програма майстрів мистецтв та художніх колективів для вихованців дитячих будинків.

Вхід вільний

Ярмарок працює з 10.00 до 17.00 за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 2, Центр «Український Дім».

6.ЗапрошенняЗапрошення — це документ, що містить коротке повідомлення про якийсь захід і пропозицію взяти у ньому участь. Запрошення має бути за змістом увічливим та коректним і містити дані про дату, місце, час, характер зібрання й умови, що висуваються перед його учасниками.

Реквізити:

1. Назва документа.

2. Звертання до адресата (у Кл. відмінку):

— статус (посада);

— прізвище;

— ім'я;

— ім'я по батькові.

3. Текст, що містить:

— дату й час заходу;

— місце проведення;

— назву заходу;

— порядок денний, тематику подій;

— прізвища доповідачів у послідовності заявленого виступу;

— маршрут проїзду (якщо треба);

— контактний телефон для довідок.

4. Посада (статус), підпис, ініціали та прізвище адресанта або назва структури, яка запрошує.

5. Печатка (якщо треба).ЗапрошенняВельмишановний Ярославе Петровичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-методичній конференції: "Гуманізація вищої освіти та виховної роботи".

Ваша заява й тези прийняті. Доповідь включено до секції № 10: “Соціолінгвістика: стан, проблеми, перспективи”.

Програму конференції Ви зможете отримати на пленарному засіданні, яке відбудеться 10 лютого 2002 року о 10.00 за адресою:

310002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, ХДПУ, Велика фізична ауд, корп. У-2.

Реєстрація учасників 8-9 лютого, а також 10 лютого до 10 години.

Телефони для довідок: (0572) 40-62-28, 40-00-15.

 Організаційний комітет.

7.Протокол; витяг з протоколуПротокол- це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах фіксуються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення.

Протокол має такі реквізити:

1. Назва виду документа, яку пишуть посередині рядка.

2. Порядковий номер протоколу.

3. Назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада).

4. Назва установи, підприємства чи організації, де відбулися збори, конференція.

5. Дату проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижче від назви організації ліворуч. У цьому ж рядку праворуч пишуть місце проведення (назву міста).

6. Кількісний склад учасників, який пишуть з нового рядка. За великої кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо й додають, а в протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо кількість учасників сягає 10-12 осіб, то вказують усіх присутніх.

7. Посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії).

8. Порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції. Питання у порядку денному формулюють у називному відмінку.

9. Текст.

10. Перелік додатків до щютоколу із зазначенням кількості сторінок.

11. Підписи керівників зборів, засідання, конференції (голови й секретаря).


Витяг з протоколу- це коротка форма протоколу. В ньому вказують:

1. Назву виду документа.2. Порядковий номер.

3. Назву зборів, засідання, наради тощо.

4. Дату проведення, місце проведення.

5. Присутніх.

6. Текст, що складається з розділів "Слухали" і "Ухвалили".

7. Підписи голови й секретаря.ПРОТОКОЛ № 7


виробничої наради працівників бухгалтерії Акціонерного товариства "Україна"

18.11.2010 м. Харків


Присутні:Головний бухгалтер Гриценко В. І., заст. головного

бухгалтера Лук'янчук K.M., працівники бухгалтерії згідно зі списком

(список додається, всього 17 осіб). Голова: Гриценко В. І.

Секретар:Клименко СТ.

Порядок денний:

1. Підготовка звіту фінансової діяльності товариства за 2010 рік. Доповідає головний бухгалтер Гриценко В. І.

2. Вказівки Держкомстату з питань бухгалтерської звітності Доповідає заст. головного бухгалтера Лук'янчук К. М.

1.СЛУХАЛИ:

В. /. Гриценко доповіла про порядок підготовки річного звіту, про завдання працівників бухгалтері)' (текст доповіді додається).

ВИСТУПИЛИ:

М. В. Копачук запропонував організувати роботу так, щоб закінчити складання звіту до 29 січня 2010 року.

Б. Ф. Шумейко вказав на необхідність ретельної підготовки таблиць до звіту.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім працівникам бухгалтерії вчасно підготувати й подати матеріали до річного звіту.

2. Подати річний звіт до Держкомстату не пізніше ЗО січня 2004 року.

2. СЛУХАЛИ:

К. М. Лук'янчук розповіла про вказівки Держкомстату з питань бухгалтерської звітності.

УХВАЛИЛИ:

Вказівки Держкомстату від 04.10.2010 з питань бухгалтерської звітності взяти до відома й керуватися ними.

Голова підпис В. І. Гриценко

Секретар підпис С. Т. КлименкоВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6


засідання товариства відкритого типу «Україна» від 11 січня 1997 року


Слухали заяву експерта Грачова Ю. М. з клопотанням колективу про виділення йому путівки до лікувально-профілак-тичного санаторію «Зелений бір».

Постановили: Виділити Грачову Ю. М. путівку до санаторію «Зелений бір» з 1 лютого 1997 р.

Оригінал підписали:

Голова засідання (підпис) Л. Р. Прилуцький

Секретар (підпис) Н. І. Привалова

8.Службові листи


Службові листи - загальна назва великої групи управлінських документів, які слугують засобом спілкування з установами та приватними особами.

Службові листи застосовують для розв'язання численних оперативних питань, що виникають в управлінській діяльності: запити, повідомлення, запрошення, претензії, зміни, уточнення, завдання, з'ясування, нагадування, підтвердження, рекомендації, пропозиції, зауваження, прохання, вимоги і т. ін.

Текст службового листа має висвітлювати лише одне питання. Головна мета службового листа - спонукати до дії, переконувати, доводити, пояснювати. Цього досягають ясністю, чіткістю та стислістю тексту. Рекомендується в тексті листів уникати категоричних виразів з уживанням конструкції на зразок: напевне, як і раніше, як відомо, якщо можливо і т. ін. Тон листа має бути нейтральним.Реквізити службових листів:1) назва й адреса організації відправника листа;

2) номер і дата листа;

3) назва й адреса одержувача листа;

4) заголовок;

5) номер і дата листа, що правив за основу для складання відповіді;

6) текст листа;

7) перелік додатків із зазначенням кількості сторінок;

8) підпис керівника;

9) віза виконавця (підпис на копії).Начальникові Департаменту

адміністративної служби міліції МВС України

генерал-майору міліції

Тимченку І.П.Шановний Іване Петровичу! Згідно з Положенням про Департамент, затвердженого наказом МВС України від ______________ 2003 року № ______, Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, печатку для господарських документів і відповідні штампи.
Враховуючи, що в системі МВС відсутні підприємства, які б якісно виготовляли печатки, просимо Вас видати дозвіл на виготовлення печаток та штампів згідно з ескізом.
Виготовляються вперше.

Додаток: Ескіз печаток та штампів Департаменту на 1 арк. в 1 прим.

З повагою
начальник  ДДРЗ МВС України
полковник міліції                         (підпис)                                  О.О.Клепаков

Тютюнник 256 30 15

9.Доповідна запискаДоповідна записка - це документ, адресований керівникові структурного підрозділу, установи, вищої організації, у якому викладається інформація про факти, події, ситуацію, що склалася, виконану роботу тощо, а також наводяться свої висновки й пропозиції.

Укладається з власної ініціативи або ж за вказівкою керівника.

Доповідна записка складається з таких реквізитів:

1. Назва структурного підрозділу, звідки надійшов документ (розміщується вгорі зліва).

2. Адресат (посада, установа, прізвище, ініціали, розміщується вгорі праворуч).

3. Назва документа.

4. Дата.

5. Номер.

6. Заголовок (Про…).

7. Текст.

8. Посада адресанта.

9. Підпис, ініціали, прізвище адресанта.

Деякі реквізити в доповідних записках як внутрішніх документах досить часто не пишуться (структурний підрозділ, звідки надійшов документ, номер, заголовок).

Кафедра української мови            Деканові факультету психології Тарасову Г. Д.ДОПОВІДНА ЗАПИСКА № 34-12/243 25.03.2006 р.

Про введення курсу української мови.

Мовна культура – один із найважливіших показників нашої духовної культури. Сьогодні, на жаль, писемне мовлення студентів 1 курсу хибує численними відхиленнями від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Практичні заняття з правопису української мови в межах курсу «Ділова українська мова» (10 – 12 годин) не дають змоги радикально змінити ситуацію на краще.

З метою поліпшення мовної підготовки студентів прошу включити в навчальний план на 2006 – 2007 навчальний рік курс сучасної української літературної мови (36 годин аудиторних занять)

Завідувач кафедрою

Української мови                                             (підпис)                 

М.С.Сіверко

10.Пояснювальна запискаПояснювальна записка — це документ, в якому:

- особа викладає причини якихось подій, фактів, допущених нею порушень (укладається з власної ініціативи або ж на вимогу керівника структурного підрозділу чи установи);

- міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо).

Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора).

Службова пояснювальна записка містить такі реквізити:

1. Назва структурного підрозділу, звідки надійшов документ (розміщується вгорі ліворуч).

2. Адресат (посада, установа, прізвище, ініціали, розміщується вгорі праворуч).

3. Назва документа.

4. Дата.

5. Номер.

6. Заголовок (Про…).

7. Текст.

8. Посада адресанта.

9. Підпис, ініціали, прізвище адресанта.

Відділ капітального         Проректорові з адміністративно-

будівництва господарської роботи ДДУ

Литовченку Г. О.Пояснювальна записка

12.11.2008 р.

№ 22-1/18

Про тимчасове припинення електропостачання.

11.11.2008 р. о 18.30 було припинено електропостачання в гуртожитках № 3, 5, 12, 14 по вул. Миру в зв’язку з тим, що шквальним вітром було зламано дерево в районі підстанції № 2, яке впало й пошкодило лінію електропередач. Подачу електроенергії було терміново припинено. Пошкодження було усунено протягом наступних двох годин. Електропостачання було повністю відновлене о 20.35.

Інженер-електрик

(підпис) Р. О. ШведовСписок використаної літератури 1. [Електрон. Ресурс] – режим доступу :

http://pravo-porada.com.ua 1. [Електрон. Ресурс] – режим доступу :

http://uk.wikipedia.org 1. [Електрон. Ресурс] – режим доступу : http://subject.com.ua/ukrmova/business/index.html 1. [Електрон. Ресурс] – режим доступу : http://pidruchniki.ws/15100827/dokumentoznavstvo/

 2. [Електрон. Ресурс] – режим доступу : http://dilova.at.ua/publ/dokumentuvannja_v_upravlinskij_dijalnosti/zviti/