Орієнтовні питання на контрольну роботу №1 (мінералогія) (всього більше 300 різних питань)

Информация о документе:

Дата добавления: 09/10/2014 в 19:02
Количество просмотров: 42
Добавил(а): Аноним
Название файла: or_ntovn_pitannya_na_kontrolnu_robotu_1_m_neralog_.docx
Размер файла: 14 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Орієнтовні питання на контрольну роботу №1 (мінералогія) (всього більше 300 різних питань)

Орієнтовні питання на контрольну роботу №1 (мінералогія)

(всього більше 300 різних питань)


1. З якого мінералу утворюється лімоніт (при вивітрюванні)?

2. Який тип кристалічної решітки має пірит:

3. Які мінерали характеризують сіалітну кору вивітрювання?

4. Оцініть мусковіт за шкалою твердості Мооса:

5. Виберіть первинні мінерали:

6. Виберіть вторинні мінерали:

7. З якого мінералу утворюється каолініт (при вивітрюванні)?

8. Який мінерал має найбільшу щільність:

9. Який мінерал має найменшу щільність:

10. Вкажіть представники класу самородних мінералів

11. Які серед ґрунтоутворюючих мінералів мають найбільшу щільність:

12. Назвіть мінеральну сполуку, що слугує сировиною для фосфорних добрив.

13. Назвіть форми виділення кристалічних мінералів?

14. Назвіть мінерали метаморфічного походження:

15. Який тип силікатів має найнижчий ступінь спайності?

16. До «глинистих» мінералів відносять:

17. Вкажіть хімічну формулу каолініту:

18. Вкажіть хімічну формулу натрієвої селітри:

19. Вкажіть хімічну формулу лімоніту:

20. Які форми мінеральних агрегатів характерні для карстових печер?

21. Назвіть мінерали осадового походження:

22. Назвіть мінеральну сполуку, що слугує сировиною для азотних добрив.

23. Пегматитовий процес відбувається при :

24. Яка сингонія відповідає нижчій категорії?

25. Назвіть основні ґрунтоутворюючі мінералу підкласу оксиди алюмінію:

26. Назвіть основні ґрунтоутворюючі мінералу класу силікати: