Вопросы на зачет по биофизике. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Информация о документе:

Дата добавления: 11/10/2014 в 14:55
Количество просмотров: 32
Добавил(а): Anna Grishchenko
Название файла: voprosy_na_zachet_po_biofizike_or_ntovniy_perel_k_.doc
Размер файла: 37 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Вопросы на зачет по биофизике. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Вопросы на зачет по биофизике.

 1. Эргометрия.

 2. Механические колебания

 3. Объективные и субъективные характеристики звука.

 4. Эффект Доплера.

 5. Закон Вебера-Фехнера

 6. Звуковые методы исследования

 7. Вязкость жидкости.

 8. Уравнение Ньютона.

 9. Измерение СОЭ

 10. Механические свойства биологических тканей.

 11. Виды термодинамических систем

 12. На что расходуется в организме энергия пищи?

 13. Применение нагретых и холодных сред в медицине.

 14. Поляризация в растворах электролитов

 15. Электрофорез

 16. Импульсные токи

 17. Индуктотермия

 18. Дарсонвализация

 19. Диатермия

 20. УВЧ терапия

 21. Микроволновая терапия

 22. Строение глаза человека

 23. Адаптация и её механизмы

 24. Аккомодация

 25. Острота зрения

 26. Световоспринимающая система глаза

 27. Использование волоконной оптики

 28. Термография

 29. Инфракрасное излучение

 30. Лазерное излучение, его свойства.

 31. Использование лазера в медицине

 32. Рентгеновское излучение.

 33. Действия ионизирующих излучений на организм

 34. Использование радионуклидов и нейтронов в медицине

 35. Защита от ионизирующего излучения

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ


 1. Термодинаміка біологічних систем. Предмет та термінологія.

 2. Перше начало термодинаміки та особливості його застосування для живих систем.

 3. Основні види робіт, які здійснюються в живому організмі.

 4. Температурний гомеостазис. Хімічна і фізична терморегуляції.

 5. Енергозатрати організму. Основний обмін.

 6. Поняття про фізіологічну калориметрію.

 7. Друге начало термодинаміки та його сутність для живих об’єктів.

 8. Термодинамічні потенціали.

 9. Швидкість зростання ентропії та дисипативна функція.

 10. Біомеханічні явища.

 11. Механічні властивості живих тканин.

 12. Біофізичні особливості м’язового скорочення.

 13. Рівняння Хіла. Потужність одноразового скорочення.

 14. Периферичний відділ слухового аналізатора та його будова.

 15. Фізичні характеристики звуку.

 16. Характеристики слухового відчуття, їх зв’язок з фізичними характеристиками звуку.

 17. Закон Вебера-Фехнера.

 18. Звукові вимірювання. Аудіометрія. Шум.

 19. Біофізичні основи дії інфразвуку на живі системи.

 20. Біофізична дія ультразвуку на біооб’єкти.

 21. Генераторні потенціали та механізм їх виникнення.

 22. Кодування інформації в органі слуху.

 23. Реологічні властивості рідин та крові.

 24. Робота серця.

 25. Загальні фізичні закономірності руху крові по судинах.

 26. Основні гемодинам ічні показники.

 27. Пульсова хвиля.

 28. Основні функції біологічних мембран.

 29. Структура біологічних мембран.

 30. Моделі біологічних мембран.

 31. Фізичні методи дослідження структури біологічних мембран.

 32. Пасивне перенесення речовини крізь мембрану.

 33. Рівняння Фіка для пасивного транспорту речовин крізь мембрани.

 34. Основні види пасивного транспорту речовин крізь мембрани.

 35. Активний транспорт речовин крізь мембрани.

 36. Електричні йонні помпи.

 37. Біоелектричні потенціали.

 38. Потенціал спокою в клітинах.

 39. Потенціал дії в клітинах.

 40. Первинні стадії фотобіологічних процесів.

 41. Поглинання світла біосистемами.

 42. Основні етапи моделювання.

 43. Математична модель росту чисельності популяції.

 44. Фармакокінетична модель одноразового введення лікар-ського препарату.

 45. Фармакокінетична модель неперервного введення лікар-ського препарату.

 46. Фармакокінетична модель комбінованого введення лікар-ського препарату.

 47. Електропровідність біологічних тканин для постійного струму.

 48. Електропровідність біологічних тканин для змінного струму.

 49. Вплив електромагнітних полів на організм людини.

 50. Процеси, які відбуваються в тканинах організму під дією низькочастотного струму.

 51. Магнітні властивості біологічних тканин.

 52. Фізичні основи електрографії тканин і органів.

 53. Оптична система ока людини.

 54. Молекулярний механізм зору.

 55. Йонізуючі випромінювання.

 56. Біофізичні основи дії йонізуючих випромінювань на живі тканини і органи.

 57. Дози йонізуючого випромінювання.

 58. Захист від йонізуючого випромінювання.