Орієнтовні питання на модуль ( 211, 212, 216, 217 - 28.04.14 р.)

Информация о документе:

Дата добавления: 16/02/2015 в 07:37
Количество просмотров: 27
Добавил(а): Аноним
Название файла: or_ntovn_pitannya_na_modul_211_212_216_217_-_28_04.docx
Размер файла: 16 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Орієнтовні питання на модуль ( 211, 212, 216, 217 - 28.04.14 р.)

Орієнтовні питання на модуль ( 211, 212, 216, 217 - 28.04.14 р.)


1.Мистецтво перемовин.

2.Збори як форма прийняття колективного рішення.

3.Нарада.

4.Дискусія.

5. Лексика української мови з погляду сфер уживання. Загальновживана і спеціальна лексика.

6. Діалектна лексика.

7. Синоніми, омоніми, пароніми, антоніми у професійному мовленні.

8. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання: активна, пасивна лексика (історизми, архаїзми), неологізми.

9. Стилістична диференціація лексики. Міжстильова лексика. Стилістично забарвлена лексика.

10. Недоцільне вживання канцелярських, книжних слів і виразів. Складні випадки слововживання.

11. Фразеологізми в українській мові.

12. Класифікація фразеологізмів:

  • за походженням;

  • за структурою;

  • стилістична класифікація;

  • семантична класифікація.

13. Фразеологізми в українській літературі

14. Функціонування іменників у діловому і професійному спілкуванні

15. Особливості використання іменників у науковому і діловому текстах.

16. Нормативні аспекти граматичних категорій іменника (рід, число, відмінок).

17. Числівник у науковому і діловому спілкуванні фахівців:

- кількісні числівники, їх зв’язок з іменниками;

- відмінювання числівників;

- дробові числівники;

- особливості відмінювання дробових числівників;

- збірні числівники;

- порядкові числівники.

18. Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.

19. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.

20. Безсполучникове речення.Бажаю успіху! З пов., Леся Олексіївна