Системи права. Основні правові системи сучасності (романо-германська, англо-саксонська (країни загального права), мусульманського...

Информация о документе:

Дата добавления: 05/12/2015 в 13:56
Количество просмотров: 34
Добавил(а): Богдан Мельник
Название файла: sistemi_prava_osnovn_pravov_sistemi_suchasnost_rom.doc
Размер файла: 39 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Системи права. Основні правові системи сучасності (романо-германська, англо-саксонська (країни загального права), мусульманського...

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Системи права. Основні правові системи сучасності (романо-германська, англо-саксонська (країни загального права), мусульманського права, індійського права, правові системи Далекого Сходу, правові системи Африки і Мадагаскару, єврейського права, соціалістичного права).

 2. Теорії походження держави

 3. Теорії походження права

 4. Судова система Стародавнього Єгипту

 5. Суспільний та державний лад Стародавнього Вавилону

 6. Злочини і покарання за законником Хамурапі

 7. Шлюбно-сімейне та спадкове право Стародавнього Вавилону

 8. Державний апарат Стародавньої Індії за часів Маур’ї

 9. Джерела права Стародавньої Індії

 10. «18 приводів до судового розгляду». Відмежування злочину від гріха

 11. Політична організація Стародавнього Китаю періоду Шан-Інь.

 12. Реформи Шан Яна.

 13. Вплив легізму і конфуціанства на розвиток права Стародавнього Китаю. Основні положення доктрин легізму і конфуціанства.

 14. Інститути і норми кримінального права Стародавнього Китаю.

 15. Реформи Солона.

 16. Реформи Клісфена. Реформи Ефіальта. Реформи Перікла.

 17. Державний лад Стародавніх Афін (вищі органи влади афінської республіки, принципи їх формування, склад та функції. Докимасія)

 18. Судова система Афін

 19. Право власності. Поняття «володіння» і «власність» в афінському праві. Майно «видиме» й «невидиме».

 20. Види земельної власності. Клерос. Літургії. Триєрархія. (Афіни)

 21. Судовий процес (Афіни). Порушення судової справи. Форми судового процесу: процес «графе» та процес «діке». Сикофанти.

 22. Організація влади і управління в Спарті

 23. Джерела права Стародавнього Риму

 24. Народні збори в Стародавньому Римі

 25. Пекулій і колонат

 26. Реформи Диоклетіана. Реформи Костянтина.

 27. Джерела мусульманського права

 28. Школи мусульманського права

 29. Основні форми феодального землеволодіння у Візантії

 30. Алод. Бенефіцій. Феод

 31. Державний лад Франції за часів сеньйоральної монархії. Реформи Людовика ІХ (1226-1270 рр.)

 32. Становлення станово-представницької монархії. Генеральні штати. «Великий березневий ордонанс»

 33. Реформи Генріха ІІ (1154-1189 рр.) – Англія

 34. Оксфордські (1258р.) та Вестмінстерські (1259р. ) провізії. Становлення англійського парламенту та розширення його компетенції

 35. Велика хартія вільностей 1215 року

 36. Система злочинів. Уява про об’єктивну відповідальність. «Вражаюча доктрина Кока». «Вища зрада». «Мала зрада». «Фелонія». «Місдімінор».

 37. Російська централізована держава (ХІV – початок ХVІ ст.)

 38. Станово-представницька монархія в Росії

 39. Конституційний конфлікт між королем і парламентом. Петиція про право 1628 р.

 40. Правові акти Довгого парламенту. Трирічний акт 16 лютого 1641 р. Велика ремонстрація 1 грудня 1641 р. Ордонанс про нову модель 1645 р.

 41. Протекторат Кромвеля. Знаряддя управління 1653 р. Повноваження лорда-протектора. Парламент і Державна рада.

 42. Реставрація монархії. Бредська декларація 1660р.

 43. Habeas Corpus Amendment Act 1679 р.

 44. «Славна революція». Утвердження конституційної монархії в Англії. Конституційні акти кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття. Біль про права 1689 р. Акт про устрій 1701 р. Правило контрасигнатури.

 45. Виборчі реформи. Акт про реформи 1832, 1867 та 1884–1885 років.

 46. Реформи місцевого управління (закони1835, 1888 та 1894 рр.).

 47. Унії з Шотландією (1707) та Ірландією (1801).

 48. Американська революція і Декларація незалежності 1776 р.

 49. Статті конфедерації 1781 р.

 50. Основні положення Конституції США 1787 р. Принципи «розділення влад». Організація законодавчої влади. Структура і повноваження американського Конгресу.

 51. Порядок обрання та правомочності президента.

 52. Верховний суд США. Юридичний перегляд. Прецедент «Марбері проти Медісона».

 53. Біль про права 1791 р.

 54. Громадянська війна 1861-1865 рр.

 55. Закон (Акт) про гомстедів 1862 р. Прокламація про звільнення рабів 1 січня 1863 р. ХІІ поправка до Конституції США. Ліквідація рабства.

 56. Декларація прав людини і громадянина 1789 року: її основні ідеї і принципи.

 57. Конституція 1791 р.

 58. Розмежування політичних сил в ході революції. Паризькі клуби Фельяни. Жирондисти. Якобінці.

 59. Якобінська диктатура. Організація революційної влади.

 60. Термідоріанська республіка. Конституція 1795 року.

 61. Державний переворот 9 листопада 1799 року. Консульство. Конституція 1799 року.

 62. Перша імперія. Сенатус-консульти 1802 і 1804 років.

 63. Реставрація Бурбонів. Легітимна монархія. Хартія 1814 року.

 64. Липнева монархія. Хартія 1830 року.

 65. Президентський переворот Луї Наполеона. Конституція 1952 року. Реставрація імперії.

 66. Паризька комуна 1871 року. Органи влади і управління Комуни.

 67. Третя республіка у Франції. Конституційні закони 1875 року.

 68. Відміна кріпосного права в Росії.

 69. Реформи в галузі місцевого управління.

 70. Судова реформа. Судові Статути.

 71. Фінансові реформи.

 72. Реформи в галузі народної освіти і друку.

 73. Військові реформи 1861-1874 років.

 74. Народний фронт у Франції: його програма, уряд, діяльність.

 75. Падіння Третьої республіки. Рух опору. «Уряд Віши». «Режим Віши». Національна рада опору. «Франція, що бореться». Тимчасовий уряд Французької Республіки.

 76. Четверта республіка у Франції. Конституція 1946 р. Конституційна реформа 1954 р.

 77. П’ята республіка у Франції. Конституція 1958 р. Конституційна реформа 1962 р.

 78. Листопадова революція 1918 р. в Німеччині та зміни в державному ладі. Веймарська Конституція 1919 р.

 79. Формування механізму фашистської диктатури. «Закон про усунення злиденного становища народу і держави» 1933 р.

 80. Заборона політичних партій. «Закон про забезпечення єдності партії і держави».

 81. Уніфікація політичного режиму в країні. Формування силового апарату. СА, СД, СС. Головне управління імперської безпеки. Законодавчі зміни у судовій системі Німеччини. Народний трибунал у справах державної зради. Державне регулювання економіки в фашистській Німеччині.

 82. Потсдамські угоди щодо Німеччини. Введення чотирьохстороннього окупаційного режиму. Союзна контрольна рада. Розкол Німеччини. Утворення ФРН. Окупаційний статут.

 83. Конституція ФРН 1949 р.

 84. «Новий курс» Ф.Рузвельта.

 85. Закон Вагнера 1935 р.

 86. Виборчі реформи 1918 р. та 1928 р. у Великобританії. Акт про народне представництво 1948 р.

 87. Акт про парламент 1911 р. Закон про зміни до Акту про парламент 1949 р.

 88. Акт про надзвичайні повноваження 1920 р.

 89. Акт про міністрів корони 1937 р.