МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ...

Информация о документе:

Дата добавления: 10/08/2015 в 05:14
Количество просмотров: 51
Добавил(а): Аноним
Название файла: m_n_sterstvo_osv_ti_nauki_ukra_ni_mar_upolskiy_der.doc
Размер файла: 59 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Економіко-правовий факультет, кафедра менеджменту Маріупольського державного університету за підтримки Управління культури і туризму Маріупольської міської ради запрошує Вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених«Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», яка відбудеться

26 вересня2014 року у м. Маріуполі

Конференція присвячена проблемам розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на національному й міжнародному рівнях, аналізу сучасних тенденцій управління цими галузями економіки в умовах глобалізації світового господарства, участі України на світовому туристичному та готельному ринку, а також проблемам підвищення ефективності функціонування туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді вчені.

Основні напрями роботи конференції (секції) і питання, що пропонуються до обговорення:

Основні питання:

 • Організація обслуговування в туристичному і готельно-ресторанному бізнесі;

 • Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу;

 • Впровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами організацій сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу;

 • Сучасна система регулювання міжнародної туристичної і готельно-ресторанної індустрії;

 • Актуальні питання природокористування та охорони навколишнього середовища в контексті розвитку туристичного потенціалу України;

 • Правові засади регулювання туристичної індустрії та готельно-ресторанного бізнесу;

 • Брендинг і промоушен сучасних підприємств туристичної індустрії.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, новогрецька.

Організаційний комітет конференції ставить перед собою такі завдання:

 • обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції в області вивчення особливостей управляння туристичним та готельно-ресторанним бізнесом;

 • розробка напрямів управління і розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах функціонування національного й світового господарства.

До початку роботи конференції планується публікація тез наукових доповідей учасників. Матеріали виступів направляти на листах білого паперу формату А4 і на електронних носіях та на адресу електронної пошти [email protected] в текстовому редакторові WORD 6.0, 7.0 (шрифт 10, Times New Roman, інтервал 1,0). Береги: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали – великими літерам; вчений ступінь (звання), курс, спеціальність, навчальний заклад – прописними літерами. Назва – по центру, великими літерами. Нижче – текст, що містить мінімальну кількість формул, графіків. Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді, повинен бути не більш 1-2 сторінок. На надрукованому варіанті тез повинний бути підпис автора або підпис наукового керівника студента. Термін надання матеріалів виступу – до 30 червня 2013 р.Тези доповідей, що оформлені з порушенням вимог публікуватися не будуть.

Організаційний внесок складає: для студентів – 70 грн.; для магістрів, аспірантів та молодих вчених - 100 грн. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання збірки матеріалів конференції та не включає вартість пересилання збірника тез доповідей.

Організаційний внесок має бути перерахований до 30 червня 2013 р.за наступними реквізитами.

Одержувач: Маріупольський держаний університет

Розрахунковий рахунок: 31 25 62 72 21 00 81

Банк одержувача: ГУДКСУ у Донецькій обл. м. Донецьк

МФО: 834016

Код ЗКПО: 26593428

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у науково-практичній конференції (обов’язкововказати своє прізвище та ініціали).

Заявки на участь вконференції, матеріали тез, копії квитанцій про оплату організаційного внеску відправляти за адресою:

Кафедра менеджменту (ауд. 306),

Маріупольський державний університет,

пр.Будівельників, 129 а, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна

Контактний телефон для довідок: (0629) 53 22 49 (кафедра менеджменту)

Е – mail: [email protected]

ОргкомітетЗАЯВКА


Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції тези

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

___________________________________________________________________________


Науковий керівник (науковий ступінь, звання), прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

___________________________________________________________________________


Назва вищого навчального закладу, організації

____________________________________________________________________________


Назва факультету, спеціальності, курс

_____________________________________________________________________________


Ідентифікаційний номер (обов’язково)

______________________________________________________________________________


Адреса, телефон (обов’язково)

______________________________________________________________________________


Електронна адреса (обов’язково)

______________________________________________________________________________

Секція наукової доповіді:

______________________________________________________________________________


Тема наукової доповіді:

______________________________________________________________________________


Потреба у житлі(необхідне підкреслити):

 • Так

 • Ні

Якщо так, то вкажіть дати прибуття та від’їзду.


Форма участі у конференції (необхідне підкреслити):

 • Виступ (до 7-10 хвилин)

 • Стендова доповідь (виключно публікація тез у збірнику)


Необхідне обладнання для доповіді (підкреслити):

 • Графопроектор

 • Мультимедійний проектор

 • Демонстраційна дошка


Підпис (декана, зав. кафедрою абонаукового керівника) _______________________

Підпис учасника конференції _______________________