МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЩОДЕННИК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ (прізвище, ім’я,...

Информация о документе:

Дата добавления: 15/12/2015 в 22:04
Количество просмотров: 40
Добавил(а): Аноним
Название файла: m_n_sterstvo_osv_ti_nauki_ukra_ni_mar_upolskiy_der.doc
Размер файла: 74 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЩОДЕННИК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ (прізвище, ім’я,...

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-7.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЩОДЕННИК

ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ


студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет__________________________________________________________


Кафедра ___________________________________________________________


освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________


напрям підготовки ___________________________________________________


спеціальність_______________________________________________________

(назва)

__________________________________________________курс______________

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ


Дата

Зміст роботиЗвіт про виконання перекладацької практики студента

За період проходження перекладацької практики на (у) ______________________________________________________мною було виконано:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)Особа, яка перевіряла проходження

практики, від підприємства, організації, установи ____________________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Печатка

«______» __________________ 20 __ року


Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики


Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS__________________________


Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ас. Смирнова М.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)