Перелік орієнтовних питань на державний екзамен з професії «Оператор комп’ютерного набору» (II категорія)

Информация о документе:

Дата добавления: 28/07/2015 в 05:54
Количество просмотров: 51
Добавил(а): Віталій Дубовик
Название файла: perel_k_or_ntovnih_pitan_na_derzhavniy_ekzamen_z_p.docx
Размер файла: 18 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Перелік орієнтовних питань на державний екзамен з професії «Оператор комп’ютерного набору» (II категорія)


Перелік орієнтовних питань на державний екзамен

з професії «Оператор комп’ютерного набору» (II категорія)

І. Основи роботи на ПК

 1. Загальна будова комп’ютера та системного блоку. Пристрої введення та виведення інформації.

 2. Призначення, можливості та будова мікропроцесорів.

 3. Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми.

 4. Пошук об’єктів в операційній системі Windows.

 5. Пам’ять ЕОМ. Класифікація і характеристика. Зберігання інформації. Носії інформації.

ІІ. Бази даних

 1. Концепція бази даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи. Системи управління базами даних

 2. Створення звітів у БД, редагування даних звіту, їх призначення в СУБД Access.

 3. Створення форм у БД, редагування даних форм, їх призначення в СУБД Access.

 4. Робота з таблицями в БД. Режими створення таблиць.

 5. Запити в СУБД Access, їх призначення та основні види.

ІІІ. Графічні редактори

 1. Графічні редактори. Загальний огляд. Графічний редактор PAINT для Windows.

 2. Комп’ютерна графіка. Програми комп’ютерної графіки.

 3. Створення, збереження, побудова малюнка в графічному редакторові PAINT.

 4. Інтерфейс та основні можливості програми Photoshop

IV. Текстовий редактор

 1. Підготовка текстового документа до друку у програмі Microsoft Office Word 2003

 2. Списки в текстовому документі у програмі Microsoft Office Word 2003

 3. Таблиці в текстових документах у програмі Microsoft Office Word 2003

 4. Вставлення в текстовий документ графічних зображень у програмі Microsoft Office Word 2003

 5. Створення спеціальних об’єктів в текстовому документі у програмі Microsoft Office Word 2003

V. Електронні таблиці

 1. Введення та редагування даних, форматування комірок в електронних таблицях Excel.

 2. Форматування електронної таблиці та її об’єктів в електронних таблицях Excel.

 3. Функції в електронних таблицях та їх використання в електронних таблицях Excel.

 4. Діаграми в електронних таблицях Excel.

 5. Створення формул в електронних таблицях Excel. Абсолютні і відносні величини.

VІ. Охорона праці


 1. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці.

 2. Навчання з питань безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання

 3. Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою,для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці

 4. Зони небезпеки та їх огородження. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування.

 5. Засоби захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

 6. Мікроклімат виробничих приміщень. Вимоги безпеки до лабораторій.

 7. План евакуації з приміщень у разі аварії.

 8. Характерні причини виникнення пожеж. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вогнегасильні речовини.

 9. Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах та персональних комп’ютерах.

 10. Види електрики та особливості ураження людини електрикою.

 11. Поняття про гігієну праці та виробничу санітарію. Шкідливі виробничі фактори.

 12. Фізіологія праці. Щорічні медичні огляди.

 13. Основи анатомії людини. Послідовність, принципи та засоби надання першої медичної допомоги.

 14. Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом, кровотечі

 15. Перша медична допомога при опіках та отруєнні. Медична аптечка, її склад, призначення.


VІІ. Основи роботи і Internet

 1. Історія створення Internet. Вузлові комп’ютери. Програми-клієнти і програми-сервери.

 2. Види та призначення Web-браузерів. Структура вікна Web-браузера Internet Explorer. Панель інструментів.

 3. Відкриття і перегляд Web-сторінок, користування гіперпосиланнями.

 4. Робота з пошуковими системами. Правила пошуку у пошуковій системі Google.

 5. Збереження на жорсткому диску чи зовнішніх носіях Web-сторінок та об’єктів Web-сторінок