Канонічне право власності 1. Право церкви на власність

Информация о документе:

Дата добавления: 12/08/2015 в 21:43
Количество просмотров: 121
Добавил(а): Аноним
Название файла: kanon_chne_pravo_vlasnost_1_pravo_cerkvi_na_vlasn_.docx
Размер файла: 38 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Канонічне право власності 1. Право церкви на власність

Канонічне право власності

1) Право церкви на власність

2) Канонічне право власності

3) Церковне управління,нагляд і розпорядження церковним майномю

4) Майнові права церкви

5)

6) Розпорядження церковним майном

7) Церковне майнове право

1. Право церкви на власність

Потреба церкви набувати тимчасове майно. Оскільки цілі Церкви, як інституції встановленої божественним засновником – Ісусом Христом, спрямовані до духовного, надприродного світу, вони мусять досягтися в цьому матеріальному світі, в людському суспільстві, це завдання, яке вимагає необхідних для цього світу засобів, які стосуються тимчасового майна. Грошових доходів, нерухомого і особистого майна, правових вимог і свободи набувати, володіти, управляти і відчужувати майно для досягнення церковних цілей. Це є природне право Церкви, надане їй Богом, і воно повинно шануватися світським суспільством. Країни, які не визнають такого природного і суверенного права, в більшості надаються Церкві ті самі права у формі приватних об’єднань громадян.

Церква володіла і розпоряджалася майном навіть перед тим. Як здобула правове визнання в Римській імперії за часів Констянтина Великого. Церковна власність не завжди використовувалася в дусі Євангелія, що притаманне людській природі. Нерідко право Церкви на власність заперечувалося світською владою, але завжди відновлювалося після періоду переслідувань.

Оцінюючи вартість церковної, власності, засоби масової інформації (преса, телебачення) нерідко помилково об'єднують усе церковне майно, наприклад, в єпархії, в одне ціле, і в результаті виходять величезні суми, ігноруючи при цьому той факт, що кожна юридична особа, така як парафія, колегія, монастир, лікарня, є окремим, повністю незалежним власником, який зв’язаний з єпархією або Церквою взагалі тільки на підставі обов'язку підкорятися закону Церкви в управлінні і користуванні власністю.

Цілі Церкви

Завданнями надбання тимчасового майна, якого Церква потребує є:

належне богопочитання

підтримка діл апостоляту

практикування діл милосердя;

утримання духовенства і тих людей, чоловіків і жінок, які активно зайняті у Діяльності Церкви (к. 1007).

Власність в межах Церкви.

Найвища влада Римського Архісрея. Римський Архієрей с найвищим управителем і економом усього церковного майна, право власності на таке майно, під його владою, належить тій юридичній особі, яка набула його відповідно до приписів права (к. 1008).Юридичні особи як власники. Тимчасове майно є церковним майном, якщо воно належить юридичним особам. Усі юридичні особи, згідно з приписами права, здатні набувати, володіти, управляти і відчужувати дочасне майно (к. 1009).

Набування майна

Основне право. Юридичні особи можуть набувати тимчасове майно всіма справедливими способами, дозволеними іншим (к. 1010). У попередньому законі їх називали моральними особами. На відміну від ССЕО-ККСЦ, СІС-ККП крім публічних юридичних осіб відомі також і приватні юридичні особи (к. 116?2) засновані спеціальним декретом церковної влади. Це стосується випадку об'єднань мирян, які сприяють католицьким цілям. Церква бажає підтвердити її відкидання цивільного права, яке у деяких країнах заперечує або урізує право Церкви набувати і користуватися майном. Однак, в більшості держав Церкві надано право, принаймні, на приватні об'єднання громадян. У цивільному праві, юридична особа прирівнюється до корпорації. Засоби або форми набування майна базуються на природному праві (професія, посада, праця) і позитивному праві (остання воля або заповіт, правовий наслідок, давність). Лише юридичні особи можуть володіти церковним майном. Фізичні особи (єпископи, парохи, тощо) можуть бути тільки управителями. З огляду на це, члени парафії, завдяки чиїй щедрості парафія придбала майно, не є Його власниками, незалежно від будь-яких приписів цивільного права.

Спосіб набування Пожертви вірних. Церква має право прохати від вірних пожертвувань, які необхідні для осягнення цілей Церкви (к. 1011). Застосування цього принципу є таким же неоднорідним як і різноманітність форм Східних Церков і різноманітність обставин, у яких вони існують на всій планеті. Таким чином, правові норми, які управляють тим аспектом церковного життя повинні належати партикулярному праву. Для того, щоб зменшити грошові потреби Римського Архієрея і центрального уряду Вселенської Церкви, мелхітський патріарх Максімос V запропонував, щоб на основі декрету Вселенської Церкви оподатковувати процентним мінімумом річний дохід кожного дорослого і економічно незалежного члена Церкви. Іслам має такий декрет в закаті, оподаткування становить приблизно 2,5 %.

Оподаткування, які накладаються єпископом. Грошові потреби Церкви задовольняються вірними через сплату податків і через подання добровільних внесків, зі спільних збирань або приватних пожертвувань:

(1) Єпископ може для добра єпархії, за згодою ради з економічних справ, накладати на підлеглі йому юридичні особи податки, пропорційні доходам кожної особи, за винятком пожертв, одержаних у зв’язку з відправами Божественної Літургії.

(2) Якщо дозволяє партикулярне право тієї Східної Церкви, то такий податок можна накладати також на фізичні особи (к. 1012).

Єпископ в межах загального права і партикулярного права власної Церкви може встановлювати податки або оплати за різні акти управління, пожертви на відправи Божественної Літургії та інших літургічних богослужінь, а також за втілення святих тайн, освячень і благословень. Ці податки не повинні бути різними у співтериторіальних Католицьких Церквах, і тому, відповідні патріархи і єпископи повинні дбати про це (к. 1013).

В усіх церквах, які постійно відкриті для вірних, єпископ може наказати збирати пожертви для визначених починань Церкви (к. 1014).

Добровільні пожертви. Добровільні пожертви можуть бути призначені тільки для тієї визначеної мети для якої вони вносяться. Не можна відмовляти в прийнятті цих пожертв без виправданої причини (к. 1016).Збирання іншими особами. Фізичні або юридичні особи не можуть збирати милостині без дозволу влади, якій вони підлягають, і без письмової згоди ієрарха, де проводиться збирання милостині (к. 1015). Згідно з єпархіальними приписами парохові не потрібна згода єпископа для збирання пожертв для парафії. Для інших цілей, шо заслуговують схвалення, парок повинен взяти дозвіл у єпископа. Ця умова захищає пароків від зайвих звертань за дозволом. Відносна заборона стосується всіх, хто має намір проти пароха збирати гроші для добра якоїсь католицької інституції або інших потреб, коли це проводиться серед вірних якоїсь Католицької церкви. Це не стосується збирання пожертв для інших інституцій або цілей інших церков. Статути католицьких інституцій обумовлюють збирання фондів для нецерковних цілей, наприклад, патріотичних aбо політичних. Члени так званих мендікантних [жебрацьких] чинів (капуцини, францисканці тощо) користуються привілеєм збирання пожертв без згоди місцевої ієрархії, деякі з них мають доми в тій чи іншій Східній Католицькій Церкві. Сюди не входить прохання через пошту, і місцеві ієрархи не мають право втручатися або перевіряти їх, хоча навіть про зловживання чинами або подібними товариствами посвяченого життя повідомляється в пресі, що викликає скандали серед громадськості.

Норми збирання жертвувань. Пожертви, зроблені для призначеної цілі повинні використовуватися тільки для цієї цілі. Пожертви, подані представнику юридичної особи, вважаються наданими цій юридичній особі, хіба що можна довести протилежне. Не можна відмовляти у прийнятті пожертвувань , навіть якщо вони малої вартості, за винятком виправданої причин або за дозволом ієрарха. Їх також не можна приймати без згоди ієрарха, якщо вони обтяжені умовою або моральним зобо’язанням (к. 1015).

Право давності

(1) Право давності це спосіб набуття майна та звільнення від обов’язку; воно застосовується, коли майно, хоч належить комусь іншому, утримується в добрій вірі, як своє власне протягом певного періоду часу. Церква приймає норми давності щодо дочасного майна згідно з приписами канонів 1540 – 1542 (к. 1017).

Підтримка і соціальна забезпеченість. Клерикальний фонд: кожна єпархія повинна створити фонд, щоб забезпечувати відповідним і в основному одинаковим утриманням усіх священнослужителів. Однак, інші способи забезпечення можуть замінити такий фонд, як наприклад, підтримка світською владою тощо. У Німеччині, уряд збирає церковні податки з усіх податкоплатіжних громадян, які є членами якоїсь релігійної громади. Католик, який не бажає сплачувати податку може вільно заявити державній установі про відмову від Католицької Церкви, однак це призведе до церковних покарань цієї особи.

Там де соціальна захищеність і медична допомога не відрегульовані державою, кожна Церква повинна подбати, щоб були створені спеціальні заходи, які забезпечують це під наглядом місцевого ієрарха

Слід створити ще один фонд для добра інших осіб, які служать Церкві, як наприклад, для мирян, які служать в парафіях або єпархіальних ycтановах, школах, лікарнях, притулках для сиріт тощо. Рекомендується, щоб для виконання цього доручення багатші єпархії, збираючи свої ресурси, допомагали біднішим (к. 1021),

Управління церковним маинам (кк. 1022-1033)

Єпископська влада. Місцевий ієрарх повинен наглядати за всім церковним майном, що знаходиться на його території і не вилучене з-під його влади управління (як інститути посвяченого життя), зі збереженням законних підстав, які надають йому більші права. Він повинен дбати про організацію управління церковною власністю, видаючи відповідні інструкції в межах загального права, партикулярного права власної Церкви, законних звичаїв і місцевих обставин (к. 1022). У ролі найвищого керівника управління майном, єпископ повинен використовувати допоміжні органи, єпархіального економа (к. 262), раду з економічних питань (к. 263), Кoлегію радників (к, 271) тощо. Майно, яке належить до патріаршої Церкви повинно управлятися відповідно до приписів к. 122, а те, яке належить декільком єпархіям, як міжєпархіальна семінарія, управляється згідно приписами, виданими відповідними єпархіальними єпископами.

Юридична особа як власник майна. Управління церковним майном юридичної особи належить тому, хто безпосередньо керує юридичною особою, хіба що партикулярне право або законний звичай застерігають щось інше (к. 1023). Право управителя може бути закріплене такими нормами, через які йому буде допомагати комітет з різними ступенями участі в управлінні. Мирянам єпархії або парафії можуть надаватися привілеї співучасті в управлінні майном, чого вимагав II Ватіканський Собор.

Спосіб прийняття уряду. Поки управителі церковного майна приймуть свій уряд, повинні: (1) дати обіцянку перед ієрархом або його делегатові, що будуть сумлінно виконувати свій уряд, (2) зробити докладну інвентаризацію усього майна (к. 1025). Один примірник переліку інвентаря повинен зберігатися в архіві уряду, другий в архіві єпархіальної курії. Будь яку зміну майнового стану, необхідно вносити в обидва примірники (к. 1026). Відповідно до цивільного права управителям повинні надаватися відповідні грошові застави (к. 1027).

Обов’язки управителів. Управителі церковного майна зобов’язані виконувати свої обов’язки із старанністю доброго господаря. Вони стосуються різного роду забезпечень і засобів: (1) страхування, (2) обмеження, накладені канонічним правом, цивільним правом, волею засновників або жертводавців, (3) збирати, безпечно перераховувати і витрачати надходження, (4) оплачувати проценти за позички, застави, повертати суми боргів, (5) інвестувати капітал за згодою ієрарха, (6) вести книги прибутків і витрат, (7) складати щорічний бухгалтерський звіт, (8) належним чином зберігати документи і акти, а їх дублікати здавати в архів єпархіальної курії, (9) по змозі, готувати річний бюджет (к. 1028). Згідно із місцевим звичаєм можна робити тільки помірковані пожертви, хіба що на це немає виправданої причини, наприклад, винагорода, пожертви на діла милосердя і любові (к. 1029). Це ще раз нагадує, що юридичні особи теж зобов’язані проводити акції милосердя.

Винагорода для службовців. Управителі, наймаючи на роботу, повинні точно дотримуватися цивільного права стосовно праці і суспільного життя відповідно до приписів, запропонованих Церквою. Вони повинні випливати в справедливу і належну заробітну плату так, щоб ті, шо працюють могли забезпечити себе і свою сім’ю (к. 1030). Управителі церковних юридичних осіб, такі як парохи, інколи усвідомлюють, шо вони зобов’язані залишати інтереси своїх підлеглих, наймаючи службовців, які мають низьку платню. У тлумаченні божественного права, Церква вимагає: церковні службовці, зокрема миряни, теж одержували винагороду в дно до їх потреб, беручи до уваги рівень цивілізації і культури країни, потреби сім'ї тощо. Крім цього, зразком у такій справі повинні служити соціально розроблене цивільне законодавство.

Представлення звіту. Не дивлячись на існування протилежного управителі, духовенство і миряни, зобов'язані представляти ієрархійний звіт про управління. Ієрарх повинен вирішити, у якій формі слід представити цей прилюдний звіт і до якої міри він має бути прилюдним (к. 1031).

Договори, зокрема відчуження (кк. 1034 – 1042).

Компонізація цивільного права. Під канонізацією мається на увазі, що канонічне право акцентує цивільне право для розширення свого обсягу і все спеціальне цивільне законодавство щодо договорів також повинно застосуватися в Церкві (к. 1034), хіба що такі закони суперечать божественному праву або канонічному праву, як наприклад, особливі терміни для набування на підставі давності (пор. кк. 1018, 1019).

Значення відчуження. Термін відчуження стосується різного роду операцій, які могли поставити власність або право в менш сприятливе становище. Відчуження містить в собі: продаж, передачу власності іншій церковній юридичній особі, виграти основного капіталу, позички, застави, орендування, зміну початкової структури або використання, гарантію виплати боргу тощо. Існують певні операції, які не підлягають канонам про відчуження: витрати вільного капіталу, призначеного для цієї мети, хоч закон може встановлювати обмеження: внутрішня керівна зміна назви майна, наприклад, коли школа, лікарня, семінарія заснована як окрема юридична особа, особа-власник залишається тією самою; одержанню закладеного майна як подарунок; обмін власності на власність іншої категорії здебільшого стосується продажу цінних паперів для того, щоб купити інші (одначе спекуляція забороняється!); видатки, необхідні для здійснення справ апостоляту, таких як купівля обладнання для лікарні тощо.

Правила відчуження. Необхідно дотримуватися деяких основних вимог, встановлених законом: виправдана причина (нужда, користь, милосердя, любов, пастирська підстава); оцінка знавця; письмова згода компетентної влади для правосильності відчуження (к. 1035). Управителеві потрібна згода інших, залежно від вартості майна. Патріарший синод або Апостольський Престол встановлює три рівні вартості: найменша сума — для якої не вимагається чиєїсь згоди; сума найвища — коли єпископ (або настоятель чернечої громади) повинен дати згоду разом з радою з економічних справ і Колегією радників; або яка перевищує найвищу суму — прерогатива папи в усіх вхідних єпархіях поза межами їх патріарших Церков. У межах патріархам, якщо вартість є між найвищою сумою і подвійною сумою — згоду повинен дати патріарх і постійний Синод; якщо вартість перевищує подвійну найвищу суму — патріарх за згодою Синоду всіх єпископів; в інших випадках — Апостольський Престол (к. 1036). Для відчуження майна патріархату або патріаршої єпархії, патріархові потрібна згода синоду єпископів. якщоо вартість вдвічі перевищує найвищу; та постійного синоду, якщо вартість нижча відповідної суми, або якщо йдеться про цінні речі чи подаровані на підставі обігу. Для відчуження майна патріаршої єпархії, вимагається її згода ради з економічних справ і Колегії радників (к. 1037).

Правила відносно згоди. Ті, чия порада, згода або затвердження, вимагаються законом для відчуження, можуть вчинити це, якщо були докладно ознайомлені з економічним становищем юридичної особи, а також із попереднім відчуженням (к. 1038).

Зацікавлені сторони. Всі особи, зацікавлені у відчуженні майна. повинні бути запрошені дати свою згоду. Ними можуть бути, наприклад, засновник, важливі жертводавці, навіть парафіяни тощо (к. 1039).

Відшкодування. Коли відчуження відбулося всупереч закону, хоч правосильне на підставі цивільного права, то вища влада повинна вирішити яким чином слід відстоювати права Церкви і проти кого подавати позов (к. 1040).

Заходи обережності. Без дозволу вищої влади не можна продавати aбо віддавати в оренду церковне майно власним управителям або їх родичам, хіба що йдеться про речі дуже малої вартості (к. 1041). Слід дотримуватися приписів канонів щодо відчуження у будь-якій справі, внаслідок якої могло 6 погіршитися майнове становище юридичної особи (к. 1042).

Побожні записи і побожні фундації.

Канони цього розділу стосуються дарів і заповітів, які даруються Церкві в такий спосіб, що ними повинні розпоряджатися окремо від фондів юридичної особи. Фонди, залишені в простому заповіті, можуть поєднуватися із загальними фондами або, якщо призначені для особливої мети, можуть додаватися до існуючого такого фонду або утворювати новий фонд. Серед різних родів записів слід розрізняти:

1) Побожне розпорядження — це передача будь-чого цінного в дар при житті (inter vivos — «інтер вівос») або через заповіт (mortis causa — «мор-тіс кавза»), після смерті.

Побожна справа — це побожний запис для релігійних і благодійницьких цілей, духовних або дочасних.Побожна фундація встановлюється як окрема юридична особа (к. 1047 § 1), тоді як неавтономна побожна фундація (к. 1047 § 2) — це гроші або їх еквіваленти (наприклад, цінні папери), надані церковній юридичній особі для певних цілей, наприклад, дохід буде витрачатися на відправу богослужінь, на діла милосердя тощо. Коли майно в будь-якій формі передається ціркві в «довіру» для здійснення цілей, обумовлених жертводавцем, воно може бути побожним даром, побожною справою або побожною фундацією автономною і не автономною. Довірена особа — це фізична особа, призначена жертводавцем, яка повинна виступати в ролі посередника. Вона одержує майно і повинна виконати бажання жертводавця. Якщо це слід зробити в межах Церкви, то довірена особа повинна виконати це відповідно до законів та під наглядом Церкви, тобто під наглядом ієрарха, який є єпархіальним єпископом або вищим настоятелем певного інституту посвяченого життя.

Право на пожертвування для Церкви. Особа, яка на підставі природного або канонічного права може вільно розпоряджатися своїм майном, може заповісти його на побожні цілі за допомогою акту за життя або заповіту. По змозі в заповіті для добра Церкви, слід дотримуватися формальностей цивільного права. Якщо ними знехтували, то спадкоємці повинні усвідомлювати свій важливий обов’язок — виконати волю заповідача. Інколи заповідач чітко виражає своє бажання, що слід зробити, не зробивши право суспільного запису згідно з цивільним правом. Спадкоємці, які знають цей запис, зобов’язані сумлінно виконати цей заповіт (к. 1044).

Виконання волі жертводавця. Записи вірних, прийняті згідно із законом, повинні бути якнайстаранніше виконані також щодо способу управління і розподілу майна (к. 1044). Ієрарх є виконавцем усіх побожних записів, і він має право дбати, щоб вони виконувалися і може випробувати зміни в умовах заповіту (к. 1045).

Довірена особа та ієрарх. Той, хто був призначений довіреною особою побожної цілі, повинен відразу повідомити ієрарха, якщо жертводавець заборонив це, то довірена особа не повинна приймати довіреності. Ієрарх повинен вимагати, щоб майно належно зберігалося і відповідно вживалося. Якщо довірена особа стала членом інституту посвяченого життя. А майно було призначене для єпархіальних цілей, то ієрархом, який наглядає за майном є єпархіальний єпископ (к. 1046).

Автономні і неавтономні фундації. Сукупність речей, призначених для побожних цілей, справ апостоляту, духовної чи матеріальної добродійсності, якщо засновані компетентною церковною владою як юридичні особи, є тільки єпархіальним єпископом або вищою владою, якщо вона заснована так, з умовою, що вона була встановлена, щоб юридична особа могла задовільняти зобов’язання. Інші умови повинні визначатися партикулярним правом (к. 1048).

Зберігання пожертв. Ієрарх, який заснував або дозволив створення божої фундації, повинен вибрати місце де будуть надійно зберігатися гроші та рухоме майно, а також де і коли їх слід вигідно вкласти для добра фундації, за порадою зацікавлених і компетентної влади (к. 1049). Один примірник фундаційного документа повинен зберігатися в єпархіальному архіві, другий – в архіві юридичної особи (к. 1050).

Виконання зобов’язань. Список зобов’язань слід помістити окремо і на видному місці. Виконання зобов’язань треба записувати в іншу книгу (к. 1051). Зменшення зобов’язань щодо відправи Божественних Літургій застерігаються Апостольському Павлові. Єпархіальний єпископ та вищі настоятелі чернечих інститутів також можуть зменшити їх, якщо це було застережено їм у фундаційному документі, а також, якщо дохід є недостатній, щоб здійснити ці зобов’язання, як це спочатку передбачалося. Та сама влада може передати зобов’язання іншим юридичним особам й зменшити усі зобов’язання відповідно до потреб і можливостей фундації. Апостольський Престол або патріарх може зменшити інші зобов’язання (кк. 1051-1054).

2. Канонічне право власності

Церковні суди ледве могли розраховувати на таку широку юрисдикцію над відносинами власності, якою вони володіли над сімейними стосунками і спадкуванням. Проте їх юрисдикція над питаннями власності не була убогою, і з неї виросла значна сукупність права. Церква володіла величезними багатствами, набутими завдяки даруванням, податкам, і власними сільськогосподарськими, виробничими і торговими підприємствам. За деякими даними церкві належало до 1/3 всієї землі в Західній Європі. Не дивно, шо не тільки церковні вчені-правознавці, але й церковні суди і законодавці багато займались питаннями прав і обов'язків, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням цими благами. Крім цього, канонічне право висловлювалося також по питанням прав і обов’язків, які відносяться і до світської власності.

Без сумніву, канонічне право власності в значно більшій мірі, ніж канонічне шлюбно-сімейне право, відчуло на собі вплив сучасного світського права. По-перше, ніхто ніколи не стверджував, шо власність — навіть і церковна — має священний характер. Матеріальні ресурси церкви завжди вважалися частиною її «перехідної» влади. Більше того, в контексті феодального землеволодіння права церковної власності часто пов'язувалися з правами світської власності. Наприклад, прихід міг «тримати» свою землю і побудови «від» єпархії чи абатства, а єпархія чи абатство могли « тримати» шо ж землю «від» я кого-небудь барона. Суперечки через земельну ренту, яка сплачується приходом єпархії чи абатству, зазвичай знаходились в юрисдикції церковних судів і дозволялись по канонічному праву, а суперечки по феодальним повинностям і службам, якими єпархія чи абатство зобов'язані барону, зазвичай підпадали під юрисдикцію світських судів і дозволялись за світським правом. Церква була і всередині, і зовні тогочасного феодального економічного укладу. Її право власності неминуче мало почасти феодальну природу. Аналогічним чином, церква була і в середині, і зовні тогочасного міського економічного укладу, який панував у тисячах вільних міст, які виросли по всій Європі в XI -ХШ ст., так що право власності неминуче мало міську природу. Проте канонічне право відношень власності було нефеодальним, і неміським, тобто воно засновувалось частково на особливих церковних міркуваннях і принципах канонічного права в цілому. Каноністи того часу не тільки першими привели в систему право власності; вони також ввели деякі цілком нові поняття і норми права власності — ті самі, які глибоко і довго тривало впливали на західну традицію права.

Більшість церковних земель і будівель з кінця XI по XV ст. належали церкві за правом власності, що відоме в Англії як «безоплатна милостиня». Як правило, дарувальник робив дарунок Богу і церковній корпорації, її по садовим особам і членам, наприклад: «Богу і Св. Уілфреду Дамфрійського абатства і абату Дункану і монахам Св. Уілфреда». Якщо метою було будування церкви, лікарні чи навчального закладу, то дар міг включати не тільки землю, а і кошти для будівництва та експлуатації будівлі і забезпечення функціонування закладу в майбутньому. Але часто дарувальник землі зберігав для себе і своїх спадкоємців права на неї. Зокрема, він міг залишити за собою право «представляти» нового священика для побудованої на цій землі церкви, як тільки з’являлася така вакансія. Таке право патронах стало дуже цінною власністю. Завдяки цьому праву можна було призначати кого завгодно (наприклад, родича) на посаду, яка часто була дуже важкою. Дарувальник також міг зберігати за собою і своїми спадкоємцями-право на земельну ренту, феодальні податі, військову службу та іншим що додавалися до володіння цією землею. Іноді, утім, дарувальник міг дати на благодійні цілі не лише право на володіння ділянкою землі, а й інші пов’язані з нею права.

3. Церковне управління, нагляд і розпорядження церковним майном

Управління. В області церковного управління, другої форми урядової влади Церкви, входять такі функції як застосування і звільнення церковних посад, їх зміцнення, поточне адміністрування, а також церковний нагляд.

Нові церковні посади, включаючи нові єпископські кафедри засновуються чи ліквідовуються постановами помістної церковної влади. Крім заснування і ліквідації, церковні посади можуть підпадати і під інші зміни: це може бути об’єднання декількох посад, що буде проходити шляхом злиття в одну, чи шляхом особистого об’єднання 2 однорідних посад в одному з носіїв так, довгий час в 18 і 19 ст. дві окремі єпархії – Новгородська і Петербурзька мали одного ієрарха-митрополита Новгородського і Петербурзького і, накінець шляхом приєднання, приписування одного приходу до другого, більш важливого. Зміни можуть також заключатися в поділі однієї посади на 2 чи декілька самостійних поділ однієї посади до іншої наприклад, перевід декількох приходів з їх округами з однієї єпархії в іншу. Крім того, можливі перетворення однієї інституції в іншу, скажімо, мавши місце при перетворенні жіночої общини в жіночий монастир в 19 ст.

Що стосується зміцнення церковних посад то воно, звичайно, здійснюється компетентною церковною владою у відповідності з канонами і іншими церковними законоположеннями. Заміщення церковних посад-це область церковного життя, де протягом всієї історії Церква особливо відчутний вплив світської державної влади, в основному це стосується найкращих церковних посад. Такий вплив, в тому випадку, який він не протирічить волі кліра і церковного народу, не може вважатися протиправним, бо заміщення церковних посад стосується зовнішнього церковного права. Форми цього впливу в історії змінювалися і визначалися, головним чином, статусом Церкви в державі. Нині в Російській Православній Церкві першоієрархи обираються Помісним Собором; члени Синоду викликаються, єпархіальні і викарні архієреї призначаються за згодою Синода. Це стосується інших адміністративних посад органів синодального управління, до адміністрації духовних шкіл.

Нагляд. Особливим видом виконавчої адміністративної церковної влади являються нагляд. Органи нагляду такі, шо і органи управління. Засобами нагляду являються: отримання письмових звітів вищестоящими інституціями від нижчих, особистих звітів про стан церковних справ, візитації, огляд носіями церковної влади підвідомчих йому установ, а також проведення ревізії. Письмові звіти складаються за визначеною формою. Такі звіти подають, наприклад, благочинні своєму єпархіальному архієрею.

(Особливий звіт передбачає явку підлеглої особи до вищестоячої за вимогою останньої. Візитація, особовий огляд підвідомчих установ, практикувалася в Церкві завжди, починаючи від апостольського століття; які самі апостоли відвідували засновані ними общини не тільки для учіння пастви але й для нагляду. В Канонічному Зведенні немає правил, шо передбачають візитацію єпископа своєї пастви, оскільки, напевно, в Церкві було нормою, шо розумілася сама собою. Вперше обов’язок обходити підлеглі округи накладався на єпископів законом імператора Олексія Комкіна, виданим в 1107 р.

«Духовний регламент» зобов’язав кожного єпархіального архієрея один раз на рік чи хоча б один раз в два роки об’їзжати свою єпархію. Патріарху належить право візитації усіх єпархій Російської Православної Церкви. В середині єпархії обов’язок регулярного відвідування приходів покладається на благочинних.

Ревізії, як правило, являються надзвичайним засобом нагляду. Вони проводяться не регулярно, а по мірі необхідності, досить часто у вигляді неблагополучного стану справ в установі і проводяться особами, призначеними законною силою церковної влади.

4. Майнові права церкви

В компетенцію церковного управління входить розпорядження тим майном, яке або належить Церкві і церковним установам на правах власності, або знаходиться в церковному користуванні.

Церква — богозасновний інститут, походження її не від світу, але в своїй земній частині Церква поставлена в життєві звичайні умови і має потребу в земних майнових засобах. Для суспільного богослужіння необхідні особливі споруди-храми, а також богослужебні речі. Крім того, до складу Церкви входить клір, для якого храмова служба і управління церковними справами складають повсякденне професійне заняття. Внаслідок цього духовні особи практично не мають можливості добувати собі їжу і взагалі засоби до існування поза Церквою. Апостол Павло писав Коринфянам: «Хіба не знаєте, що священнодіючі живляться від святилища ? Що прислуговуючі беруть долю від алтаря жертви? Так і Господь наказав проповідуючим Євангеліє жити від благо-вішення» ( 1 Кор. 9:13-14).

Церква не може не мати майна, але юридичний характер її відношень до майна цього визначається зовнішнім церковним провбмі, він залежить від статусу Церкви в державі. В перші три століття в Римській імперії ні Всесвітня Церква, ні окремі церковні установи, нехай то єпископи, чи приходи, не мали права юридичної особи, хоча фактично власністю вони розпоряджались. Християнські общини були тоді віднесені до розряду заборонених союзів і всяке чергове гоніння на християн починалося, як правило, в розкраданні церковного майна, проти якого не захищали державні закони. Але після прийняття Міланського єдикту Церква отримала право придбавати у власність майно за заповітом, в дарунок, через купівлю.

В нових західноєвропейських державах Церква, дякуючи численнним привілеям, сконцентрувала в своїх руках величезне багатство, в тому числі і нерухомості. Виходячи з того, що ця амортизація супроводжувалась невигідними для державної економіки наслідками, світські державці видавали амортизаційні закони, якими обмежували розміри придбаних Церквою земельних володінь. З 16 от. (починаючи з доби Реформації) такі закони ввійшли в діюче право не тільки протестанських, але и католичних держав.

В Русі, як і в Візантії, до середини 16 ст. не було перешкод для придбання Церквою земельних володінь за заповітом на помин душі.

6. Розпорядження церковним майном

Церковне майно, як і всяке майно, вимагає того, щоб ним керували. Це управління заключається в здійсненні контролю за його збереженням і в розпорядженні ним за призначенням. В Древній Церкві майном християнської общини єпископії керував єписком, як правило, за допомогою дияконів. Він не підлягав ніякому контролю, іншими словами давав звіт про своє управління лише одному Богові.

Але виявленні зловживання в розпорядженні церковним майном зі сторони єпископів стали основою для того, щоб Отці Антохійського Собору проголосили 24 правило, яке у викладенні Аристіна звучить таким чином: «Всьому клірові справедливо знати все належне Церкві, щоб зі смертю єпископа, збережена була власність Церкви і все належне єпископові буде вжито за його розпорядженням. Єпископ повинен мати опис свого майна і робити його відомим, а також майна церковного, і це повинні знати пресвітери і диякони, щоб після смерті його власне майно було вжито за його волею. Якщо він зробив не так, то все відійде до Церкви. Оскільки господарське управління доцільно було доручити не всім присвітерам, а лише одній особі, Отці Халкндонського Собору постановили: «... у деяких церквах, Як нам зробилося ж відомим, єпископи влаштовують церковне майно без економів…» (прав, 26).

З появою приходів управління приходським майном покладалось на приходське духовенство, а з виникненням монастирів на монастирських настоятелів, причому під керівництвом настоятелів і в монастирях засновувалась посада економа.

В Російській православній Церкві і в синодальну добу Святійший Синод управляв господарськими справами через господарське управління, архієрей — через економа, настоятелі монастирів — через економа. Що стосується приходських церков, то розпорядження майном у них покладалось на причт і старосту як представника мирян. В нинішній час в Російській Православній Церкві існує господарське управління при Синоді, а в монастирях, духовних школах, і інших церковних інститутах є посадові особи, в компетенцію яких входить управління майном. Приходське майно знаходиться в розпорядженні приходських рад, що обираються приходськими зборами. Але вживання предметів при богослужінні залежить від погляду причта.

7. Церковне майнове право

Обгрунтування церквою володіння майновим правом. Церква,як і будь яка установа чи спільнота людей, створена заради певної мети, має потребу у матеріальних засобах для досягнення своїх цілей, має володіти маєтністю, наприклад необхідним місцем чи будівлею для зібрань її членів, певною кількістю предметів для здійснення богослужінь, засоби задля утримання різного типу установ та службовців і т.д. Безумовна необхідність володіння майном і є підгрунтям права церкви на майнове володіння. Але будь -яка спільнота людей лише тоді правоздатна до придбання майна та до володіння, коли вона визначається державою, як юридична особа, правоздатний суб'єкт. Відповідно, церква необхідно потребує матеріальних засобів; вона тоді може володіти коли буде визнана в якості суб'єкта майнового права чи юридичної особи.

Історія багатьох держав доводить, що як тільки держава визнавала релігійну спільноту , вона надавала церкві можливість придбання майна. Право церкви на володіння майном не складає необхідної власності церкви тобто такого, за відсутності якого церква не змогла б існувати. Майно є засобом досягнення мети, ідей засіб, правда, необхідний, але тільки допоміжний. Ось чому на ранніх етапах християнства, коли церкви не визнавалися державою, коли саме існування їх та приналежність до них вважалося карним злочином, вона все ж існувала, володіючи майном, яке однак, належало 5 окремим членам. Тому в церкві не може бути окремого інституту для придбання майна. Церква існує не для накопичення багатства, юридична правоздатність церкви у володінні майном не складає суттєвої ознаки у понятті церкви, воно виявляє себе у тих випадках, коли суспільство і держава визнають церкву як юридичну особу, суб'єкт майнового права.

Історія церковно-майнового права у Росії. Російська церква з самого початку свого виникнення отримала право володіння рухомим та не рухомим майном без обмежень. Усім церковним установам було надане право придбання майна, володіння І відчуження. При купівлі майна церква могла користуватися не лише усіма способами дозволеними в державі, а й такими, які не були відомі іншим юридичним та фізичним особам. Держава не лише не притискала церкву у придбанні майна, але й сама сприяла збагаченню церковних установ, жалуючи як усій церкві, так і окремим її установам багаті привілеї стосовно маєтності. У XV ст. у російському суспільстві виникло переконання, шо володіння монастирів несумісне з метою подвижницького діяння. Це переконання викликало серйозні суперечки, які вплинули на державне керівництво. Державне керівництво у 1500 р. запропонувало церковному собору питання, чи не слід земельні маєтки монастирів перевести власність держави. Але собор надав цареві усю сукупність постанов, якщо доводяться право церкви володіти землею та майном усякого роду без жодних обмежень з провадженням тієї думки, шо це майно невід’ємне від церкви і не може підлягати до власності державної. З 2-ї половини 16 ст. на соборах 1551 р. Стоглавому, 1573 та 1581р. були прийняті обмежувальні постанови для монастирів та архієреїв стосовно придбання нової землі особливої доповіді цареві, і лише за бідними монастирями залишилося право прохати царя закріпити за ними нову придбану маєтність. У 17 ст. цих законів суворо не дотримувалися. За допомогою перських грамот та інших засобів деякі монастирі й архієреї встигали і за наявності обмежувального закону збільшувати своє багатство значними придбаннями. Тільки, Петро І зміг заборонити монастирям й архієреям набувати нового майна, окрім цього, за наказом Петра уся земля церковних установ набула характеру не стільки їхньої власності, скільки державної власності, відведеної у користування й управління церковним установам. У 18 ст. в керівних колах держави набула розвитку думка, шо держава може керувати церковною землею, держава ділилася на таке майно, завідування яким можна надати церковній владі і відібрати в неї. Лише приходські церкви при самому заснуванні мали право придбати землю, монастирі й архієрейні дома цим зовсім не користувалися. За Катерини II законодавством Комісії по церковних питаннях були встановлені принципи, на основі яких і постало церковно-майнове право. Церковно-майнове право, як правило має визнаватися громадянськими законами, але управління церковним майном може й не визначатися, бо воно має визначатися церковними законами. Відповідно, закони церковного управління майном мають походити від церкви, як юридичної особи, майнова правоздатність якої визнана державою. Підстави наступні:

1. церковне майно набуває особливого призначення, властивого лише церкві, яке відповідає цілям церкви, й не підлягає визначенню державою, наприклад ікони, користування церковним майном, і таке призначенням може регулювати тільки сама церква

2. церковне майно утворюється членами церкви незалежно від держави, за їх особистим розпорядженням і своєю власністю. Члени церкви віддаючи своє майно церкві, можуть зберігати за собою право участі у керуванні цим майном з тією метою, щоб майно використовувалося згідно до мети, яку переслідував той, хто приносив пожертву.

3. кожна юридична особа, яка отримала право на володіння майном, і володіє ним, має повне право власності, відповідно й право управління. Схема та способи управління встановлюються власником, тобто й управління церковним майном повинно визначатися законом. Право власності складається з права придбання майна, права користування.

Способи придбання церковного майна. За існуючим російським правом церковні установи можуть купувати по цивільному законодавству рухоме й нерухоме майно усіма юридично законними та дозволеними способами, але з деякими обмеженнями, чи особливостями. Ці особливості полягають у тому, цю по-перше, у деяких способах стосовно певних видів майна, церква піддягає обмеженням, які не встановлені для інших власників; по-друге, у церкві відкриті такі способи придбання майна, яких не існує для інших, правоздатних у майновому відношенні осіб; деякі із способів придбання майна, доступні для фізичних та юридичних осіб, закриті для церкви.

Визначені способи придбання церковного майна наступні:

Пожертва. Пожертва у законодавстві іноді називається підношенням та дарінням. За своєю сутністю пожертва те саме, ідо й даріння. Підношенням називається приватна пожертва, але об’єктом підношення можуть бути лише рухомі речі. Пожертви бувають із рухомих й нерухомих речей. Пожертва рухомих речей не підпадає під жодні правила і цілком залежите від волі того, хто жертвує.